Vojnogeografski institutVojnogeografski institut je ustanova Vojske Srbije zadužena za obezbeđenje sistema odbrane geoprostornim podacima koji se odnose na teritoriju Republike Srbije.

Institut je neposredno potčinjen Upravi za obaveštajno-izviđačke poslove (J-2) Generalštaba Vojske Srbije. 

Načelnik instituta je pukovnik dr Zoran Srdić.

Vojnogeografski institut je akreditovana naučnoistraživačka ustanova. Zahvaljujući uspostavljenoj saradnji sa brojnim naučnim i obrazovnim institucijama, Institut veoma uspešno realizuje naučnoistraživačke projekte u oblasti geonauka.


Radi obezbeđenja potrebnih geoprostornih podataka, Vojnogeografski institut vrši:
 • snimanje iz vazduha,
 • fotogrametrijski premer,
 • topografski premer,
 • kartografsku obradu,
 • publkovanje podataka,
 • štampanje karata,
 • skladištenje i distribuciju karata,
 • istraživanje i razvoj i
 • obuku korisnika.

Aktuelni zadaci na kojima je Vojnogeografski institut angažovan su:
 • Topografska karta 1:25.000,
 • Topografska karta 1:50.000,
 • Topografska karta 1:100.000,
 • Topografska karta 1:250.000,
 • Geografska karta 1:750.000 i
 • Međunarodna karta 1:1.000.000.

Osim na ovim zadacima, Vojnogeografski institut učestvuje na više projekata od nacionalnog značaja, kao što su:
 • IPA2014 projekat Sanacija posledica poplava,
 • Nacionalni atlas Republike Srbije i
 • Srpska enciklopedija.

Vojnogeografski institut izrađuje različite vrste kartografskih, grafičkih, fotografskih i tekstualno-numeričkih proizvoda u digitalnoj i štampanoj formi. 

Osnovni proizvodi instituta su:
 • topografske karte,
 • geoprostorna baza podataka,
 • ortofoto proizvodi,
 • digitalni model visina i
 • reljefne karte.

Osim ovih proizvoda, Vojnogeografski institut izrađuje pregledno-topografske, geografske i tematske karte. Gotovo svi proizvodi su dostupni i civilnim strukturama.

Vojnogeografski institu poseduje i izuzetno vredne i unikatne arhive naučno-tehničke dokumenacije, koje prevodi u digitalni oblik, i to:
 • Arhiv geodetske dokumentacije (sva značajna geodetska merenja VGI od 1901. godine do danas)
 • Arhiv kartografske dokumentacije (više od 100.000 kartografskih jedinica)
 • Arhiv fotodokumentacije (negativi svih fotogrametrijskih snimanja VGI od 1945. godine do danas)
videoVIDEOGALERIJA
Vojnogeografski institut kroz tri veka