22.08.2020

OBAVEŠTENJE: Uvid javnosti
Izveštaj o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje naučni saradnik kandidata dr Miodraga Kostića stavljen je na uvid javnosti. Izveštaj je izložen u biblioteci Vojnogeografskog instituta, ul. Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd, gde se može pogledati svakim radnim danom u periodu od 22.08.2020. do 20.09.2020. godine, od 07.00 do 15.00 časova.

Eventualne primedbe na gore navedeni izveštaj mogu se dostaviti Naučnom veću Vojnogeografskog instituta pisanim putem od 21.09. do 22.09.2020. godine.