17.08.2020

COVID-19: OBAVEŠTENJEU cilju sprečavanja širenja virusne infekcije COVID-19, kontakt sa strankama u vezi kupovine geotopografskih materijala, vrši će se isključivo telefonskim putem ili putem elektronske pošte. Svaka promenu u vezi rada prodajne službe Vojnogeografskog instituta -"general Stevan Bošković", biće dostupne na sajtu.

Informacije o kupovini GTM kupci mogu dobiti ponedeljkom, sredom i petkom od 09:00 do 11:00 časova.