11.05.2020

OVAVEŠTENJE
Poštovani korisnici proizvoda i usluga VGI,

obaveštavamo vas da je prodajna služba Vojnogeografskog instituta počela sa radom.