16.05.2019

Poseta studenata Geografskog fakulteta Vojnogeografskom institutu
Dana 16.05.2019. godine, studenti prve godine Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, posetili su Vonogeografski instutut. U okviru posete studentima su prezentovane delatnosti, proizvodi i kartografski arhiv Vojnogeografskog instituta. 
photoFOTOGALERIJA