srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

Међународна карта света (МКС1000)

Картографска појекција:
Модификовна поликонусна

Број листова: 45

Формат листа карте: 6°x4°, 9°x4°

Димензије листа карте: 67x62 cm, 75x62 cm

Варијанте аналогног издања ОГК1000:

  • аналогни облик
    • сви елементи
  • дигитални облик ОГК1000
    • растер (сви елементи)

 

 

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана