srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

19.02.2016.
Споразум о сарадњи ВГИ и Грађевинског факултета Универзитета у Београду

Дана 11.02.2016. године у Војногеографском институту потписан је споразум о научно-техничкој сарадњи између Грађевинског факултета Универзитета у Београду и Војногеографског института. Споразум су потписали в.д. декана Факултета проф. др Бранко Божић и начелник ВГИ пуковник др Стеван Радојчић. ЦиЉ овог споразума је развој научно-техничке сарадње, организације заједничких истраживачких програма у области теренских и кабинетских истраживања, развој нових метода истраживања, научних стажирања истраживача и стручног особЉа, као и размену предавачких искустава између Факултета и ВГИ.

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана