srpska latinica   |   english   |
Војногеографски институт ВГИ Vojnogeografski institut
 
Адреса: ул. Мије Ковачевића 5, 11000 Београд,     тел: +381 11 3205 007,     факс: +381 11 3205 350,     e-mail: vgi@vs.rs  
Vojnogeografski institut

08.04.2014.
Одлука и Решење о акредитацији

Дана 08.04.2014. године ВГИ се акредитовао као Истраживачко-развојни институт при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

 

 

 

Copyright © Војногеографски институт - сва права задржана