Војногеографски институтВојногеографски институт је установа Војске Србије задужена за обезбеђење система одбране геопросторним подацима који се односе на територију Републике Србије.

Институт је непосредно потчињен Управи за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) Генералштаба Војске Србије. 

Начелник института је пуковник др Зоран Срдић.

Војногеографски институт је акредитована научноистраживачка установа. Захваљујући успостављеној сарадњи са бројним научним и образовним институцијама, Институт веома успешно реализује научноистраживачке пројекте у области геонаука.


Ради обезбеђења потребних геопросторних података, Војногеографски институт врши:
 • снимање из ваздуха,
 • фотограметријски премер,
 • топографски премер,
 • картографску обраду,
 • публковање података,
 • штампање карата,
 • складиштење и дистрибуцију карата,
 • истраживање и развој и
 • обуку корисника.

Актуелни задаци на којима је Војногеографски институт ангажован су:
 • Топографска карта 1:25.000,
 • Топографска карта 1:50.000,
 • Топографска карта 1:100.000,
 • Топографска карта 1:250.000,
 • Географска карта 1:750.000 и
 • Међународна карта 1:1.000.000.

Осим на овим задацима, Војногеографски институт учествује на више пројеката од националног значаја, као што су:
 • IPA2014 пројекат Санација последица поплава,
 • Национални атлас Републике Србије и
 • Српска енциклопедија.

Војногеографски институт израђује различите врсте картографских, графичких, фотографских и текстуално-нумеричких производа у дигиталној и штампаној форми. 

Основни производи института су:
 • топографске карте,
 • геопросторна база података,
 • ортофото производи,
 • дигитални модел висина и
 • рељефне карте.

Осим ових производа, Војногеографски институт израђује прегледно-топографске, географске и тематске карте. Готово сви производи су доступни и цивилним структурама.

Војногеографски институ поседује и изузетно вредне и уникатне архиве научно-техничке докуменације, које преводи у дигитални облик, и то:
 • Архив геодетске документације (сва значајна геодетска мерења ВГИ од 1901. године до данас)
 • Архив картографске документације (више од 100.000 картографских јединица)
 • Архив фотодокументације (негативи свих фотограметријских снимања ВГИ од 1945. године до данас)
videoВИДЕОГАЛЕРИЈА
Војногеографски институт кроз три века